MØTEKALENDER FOR VÅREN 2017

 

  • 15. januar - Søndagsmøte
  • 12. februar - Søndagsmøte 
  • 19. mars - Søndagsmøte
  • 23. april - Søndagsmøte og Bibeldag på Solbukta
  • 28. mai - Søndagsmøte

 

  

Møtene starter kl.1700 og avsluttes med felles kveldsmat.

Velkommen til fellesskap på Solbukta!

 

Til toppen