I januar 2015 startet vi opp Fellesskap på Solbukta. Dette er et møtepunkt for generasjoner hvor fokuset er fellesskap med Gud og med mennesker. Vi ønsker klar forkynnelse til hele mennesket, inkluderende lovsang og tilbud om forbønn. Når det ikke er familiemøter, er det eget opplegg for barna i kjellerstua. Kvelden avsluttes med felles kveldsmat i matsalen. 

 

Enkeltpersoner, familier, bibelgrupper, misjonsforeninger, lag og andre grupperinger er velkommen til å ta del i et større fellesskap. Møtene starter kl. 1700. 

 

Møter 2. semester 2017: 20/8 (kl.15), 10/9, 15/10, og 26/11.

Til toppen