Bibelfellesskap høsten 2019

Her kan du lese om høstens program for bibelundervisningen "Inn i Bibelen - ut i livet".

NB! Hver tirsdag kl. 2100-2145 er det samling i kjellerstua på Solbukta. Vi samles til bibellesing og bønn.

Vi ønsker å lese Bibelen regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig (RIK).

 

 

INN I BIBELEN - UT I LIVET!

 

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

 

Høstens program byr på tre mandagskvelder med aktuelle og spennende temaer: 

  

      

 

 

MANDAG 7. OKTOBER

Hva gjør vi når livets prøvelser går på troen løs? 

ved forkynner og tidligere misjonær Arne Solberg

 


 

MANDAG 21. OKTOBER 

Seier eller tap Åpenbaringsboka – del 2                       

ved forkynner og tidligere misjonær Odd-Åge Ågedal Forsamlingsbygging på Solbukta

ved rektor og forsamlingsleder Martin Gulbrandsen

 

      

MANDAG 18. NOVEMBER       

Johannesevangeliet – særpreg til leselyst            

ved teolog og forkynner Frode Granerud

 

 

 

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 

Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.

Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.

Kvelden avsluttes kl. 2100.

 

  

Påmelding Solbukta              

På mail til post@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 

Betaling med kort på kursdagen (Ikke betal til konto på forhånd) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trykk på lenken for veiledning i oppsett av podcast-abonnement.

LYDOPPTAK FRA TIDLIGERE UNDERVISNINGER:

Til toppen