Inn i Bibelen, våren 2018

Her kan du lese om vårens program for bibelundervisningen "Inn i Bibelen - ut i livet".

INN I BIBELEN - UT I LIVET!

 

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

 

Vårens program byr på tre mandagskvelder med aktuelle og spennede temaer: 

 

 

 

29. januar kl.1800

"For alle folkeslag" med Hjalmar Bø

 

Del 1: Verdensmisjonene i dag

Del 2: Teltmakermisjon

 

 

 

19. februar kl.1800

"Dåp og tro" med Kenneth Ellefsen

 

Del 1: Dåp og nattverd som sentralt i menighetens liv 

Del 2: Forholdet mellom tro og dåp og hva skjer i dåpen?

 

 

  

12. mars kl.1800

"Bibelen i hardt vær" med Egil Sjaastad

 

Del 1: Å tro som apostlene                   

Del 2: Når det røyner på for troen

 

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 

Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.

Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.

Kvelden avsluttes kl. 2100.

 

  

Påmelding Solbukta              

På mail til post@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 / 909 62 556

Betaling med kort på kursdagen eller til konto nr 8220.02.90735. Merk tydelig hvilken/hvilke kvelder.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trykk på lenken for veiledning i oppsett av podcast-abonnement.

LYDOPPTAK FRA TIDLIGERE UNDERVISNINGER:

Til toppen