Inn i Bibelen, høsten 2017

Her kan du lese om høstens program for bibelundervisningen "Inn i Bibelen - ut i livet".

INN I BIBELEN - UT I LIVET!

 

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

 

Høstens program byr på tre mandagskvelder med aktuelle og spennede temaer: 

 

 

 

9. oktober kl.1800

"Senoir og kristen" med Ola Tulluan

 

Del 1: Senior og kristen

Del 2: Hva livet med Jesus har lært meg

 

 

 

6. november kl.1800

"Unge som tjener Jesus i Norge" med Hans Kristian Skaar

 

Del 1: Unge som tjener Jesus i Norge

Del 2: Unges tro - alles ansvar

 

 

  

27. november kl.1800

"Blind lydighet - kristent ideal?" med Espen Ottosen 

 

Del 1: Er blind lydighet et kristent ideal?                     

Del 2: Spørsmål og samtale

 

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 

Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.

Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.

Kvelden avsluttes kl. 2100.

 

  

Påmelding Solbukta              

På mail til post@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 / 909 62 556

Betaling med kort på kursdagen eller til konto nr 8220.02.90735. Merk tydelig hvilken/hvilke kvelder.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trykk på lenken for veiledning i oppsett av podcast-abonnement.

LYDOPPTAK FRA TIDLIGERE UNDERVISNINGER:

Til toppen