MØTEKALENDER FOR VÅREN 2019

 

  • 13. januar - Søndagsmøte. Kort andakt av Martin Gulbrandsen. Årsmøte før kveldmaten.
  • 10. februar - Søndagsmøte med Frode Granerud. 
  • 10. mars - Søndagsmøte 
  • 7. april - Søndagsmøte 
  • 12. mai - Søndagsmøte med Maria Celine Lundeby.
  • 2. juni - Familiesamling ute eller inne.

 

  

Møtene starter kl.1630 og avsluttes med felles kveldsmat.

Velkommen til fellesskap på Solbukta!

 

Til toppen