PLANGRUPPA

 

De siste årene har mennesker med ulike tilknytninger til Solbukta, kjent på ønsket og behovet for et større fellesskap hvor mennesker kan møtes på tvers av generasjoner. Høsten 2014 ble det satt sammen en plangruppe som har arbeidet for å forberde oppstarten i 2015. Plangruppa har fordelt ansvarsområder, arbeidet med å skaffe talere og medarbeidere, planlagt møtedelen og laget en foreløpig visjon for fellesskapet.

 

Kortfattet er plangruppens mål for fellesskapet:  

- å bevare mennesker som tror og hjelpe de som søker.

 

Plangruppa består av:

Gerd Olsen, Johanne Koppang Stie, Jon Gaustad, Christine og Martin Gulbrandsen.

Til toppen