Dugnad våren 2017

Bli med å løfte Solbukta videre!

I tidligere nyheter, har vi informert om at kjelleren i hovedbygget på Solbukta skal oppgraderes. Nå er vi godt i gang, noe som bildet over viser. Dette er et spennende prosjekt, som vi tror vil gi Solbukta er skikkelig løft. Det vil også bidra til at Solbukta kan videreutvikles, slik at det fortsatt kan være et sted der Guds ord formidles

Som vi har fortalt før, skal mye av jobben gjøres av profesjonelle på dagtid, men for å holde kostnadene nede, blir det også en del dugnadsinnsats.

 

Styret har planlagt dugnader 11. februar, 11. mars og 1. april.

 

Vi håper at noen av dere som leser dette har mulighet til å være med en eller flere av disse datoene. Det vil være mange forskjellige oppgaver som skal utføres, slik at det ikke nødvendig å være håndverker for å delta.

 

Styret arrangerte 6 dugnader i 2016. De som deltok på disse dugnadene opplevde det som fine dager, der man både fikk gjøre innsats for Solbukta samtidig som det var tid til hyggelig prat.

Til toppen