Festuken oppsummert

Solbukta i Fokus i uke 41, er Solbuktas faste, årlige basar- og møteuke.

Det begynte med Bibelkveld mandag, misjonsmøte tirsdag, Støttegruppas samling med middag og møte på torsdag, kulturkveld med høst og sang som tema på fredag, familiemøte på lørdag, og så til slutt Fellesskapssamling med trekning av basaren på søndag. 

 

Det som preget uka, var gode samlinger om Guds ord. Det var mat for sjelen. Og så var det gledelig med alle som gjestet oss. Legger vi sammen alle samlingene, var det ganske mange og forskjellige mennesker på besøk. Vi er utrolig takknemlig for alle Solbuktavennene. Støtten fra dere betyr mye for oss. 

 

Det økonomiske resultatet tilsier at vi ikke kan gi oss med dette, så bare sett av uke 41 til neste år også! Vi har satt inn kr. 50 000,- på Solbuktas konto. Tusen takk til alle som bidro på en eller annen måte.

 

Hilsen Spiren misjonslag

Til toppen