Sponse Solbukta?

Solbukta er avhengig av frivillige støttespillere på flere plan.

Våre frivillige medarbeidere legger ned en uvurderlig innsats gjennom ulike former for dugnader, gaver og annet. Nå spør vi om økonomisk støtte fra firmaer som vil sponse Solbukta i 2017. Pengene vi får inn brukes i hovedsak til annonsering av våre arrangementer. Dersom du arbeider i et firma som vil støtte oss eller kjenner noen du kan tipse er vi takknemlige for all hjelp. I år vil vil organisere sponsor/gavene på en ny måte: 

 

Modul 1 - kr 8000,-
Før sommersesongen og før høstsesongen vil vi annonsere med en halv-side i avisen Vårt Land (+ nettbanner på www.vl.no) hvor vi presenterer Solbukta sine kommende arrangementer. Ditt firma vil bli presentert som en av Solbuktas støttespilllere gjennom logo i denne annonsen. I tillegg vil det ligge en sponsorplakat med ditt firma sin logo på www.solbukta.no gjennom hele året.
 
Modul 2 - kr 4000,-
Denne modulen brukes til støtte konkrete arrangementer og annonsering av disse. Ditt firma vil da få sin logo plassert i den spesifikke annonse. Vi annonserer i hovedsak i lokalaviser i Østfold og i riksavisen Vårt Land. Eksempler på arrangement er:
- Solbuktastevnet (første søndag i august) 
- Solbukta i fokus (uke 41)
- Enkeltstående konserter (rundt to stk i året)
 
Pengene vi får i gave av sponsorer går til å dekke annonsering og eventuelle andre utgifter ved arrangement på Solbukta.
 
Ta kontakt med Morten Gjerløw Larsen på morten@solbukta.no for spørsmål og nærmere avtale.
 
Til toppen