Våren 2017

Nytt semester med mange samlingspunkter med fokus på bibelkunnskap, levd liv, relasjoner og samfunn med Gud og mennesker.

Fellesskap på Solbukta

Dette er et møtepunkt for generasjoner hvor fokuset er fellesskap med Gud og med mennesker. Vi ønsker klar forkynnelse til hele mennesket, inkluderende lovsang og tilbud om forbønn. Når det ikke er familiemøter, er det eget opplegg for barna i kjellerstua. Kvelden avsluttes med felles kveldsmat i matsalen. Enkeltpersoner, familier, bibelgrupper, misjonsforeninger, lag og andre grupperinger er velkommen til å ta del i et større fellesskap. Møtene starter kl. 1700 og avsluttes med felles kveldsmat.

  • 15. januar
  • 12. februar
  • 19. mars
  • 23. april
  • 28. mai


Inn i Bibelen - ut i Livet
Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et samfunn i endring, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket. Vi starter med kveldsmat kl.1800 og avslutter samlingen kl.2100.

  • 30. januar
  • 27. februar
Til toppen