I januar 2015 startet vi opp iFellesskap på Solbukta. Dette er et møtepunkt for generasjoner hvor fokuset er fellesskap med Gud og med mennesker. Vi ønsker klar forkynnelse til hele mennesket, inkluderende lovsang og tilbud om forbønn. Når det ikke er familiemøter, er det eget opplegg for barna i kjellerstua. Kvelden avsluttes med felles kveldsmat i matsalen. Enkeltpersoner, familier, bibelgrupper, misjonsforeninger, lag og andre grupperinger er velkommen til å ta del i et større fellesskap. Møtene starter kl. 1700. 

 

Møter 2. semester 2018: 26/8 (kl.1500), 23/9, 14/10, 4/11, og 2/12. NB: 4/11 er vi på Kjærre Misjonshus resten av samlingene er på Solbukta.

 

I tillegg til søndagsmøtene samles de som ønsker det hjemme hos hverandre i mindre grupper med ulike mellomrom. Dette kaller vi miniFellesskap. Her deler vi livets opp- og nedturer, tro og tvil og bygger relasjoner.

 

Bli med i fellesskapet,

så skaper vi det sammmen!

Til toppen