Bibelfellesskap, høsten 2018

Her kan du lese om høstens program for bibelundervisningen "Inn i Bibelen - ut i livet".

 

BIBELFELLESSKAP!

Hver tirsdag kl.2130 på konferanserommet i kjellern på Solbukta!

 

 

INN I BIBELEN - UT I LIVET!

 

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

 

Høstens program byr på tre mandagskvelder med aktuelle og spennede temaer: 

 

 

 

8. oktober kl.1800

"Gudsbildet i endring" med Hanne Tulluan og Svein Granerud

 

Del 1: Ungdom og Bibelen i dag

Del 2: Gudsbildet i endring?

 

 

29. oktober kl.1800

"Bønnens muligheter" med Ingebjørg Nandrup

 

Del 1: Hvorfor be når Gud vet alle ting og har omsorg for oss?

Del 2: Hvordan kan bønn bli et konkret redskap for vekst i eget og forsamlingens trosliv? 

 

  

19. november kl.1800

"Bibelbruk til velsignelse" med Hans Johan Sagrusten

 

Del 1: Bibelbruk i ulike land                 

Del 2: Bibelbruk i min hverdag

 

 

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 

Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.

Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.

Kvelden avsluttes kl. 2100.

 

  

Påmelding Solbukta              

På mail til post@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 / 909 62 556

Betaling med kort på kursdagen eller til konto nr 8220.02.90735. Merk tydelig hvilken/hvilke kvelder.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trykk på lenken for veiledning i oppsett av podcast-abonnement.

LYDOPPTAK FRA TIDLIGERE UNDERVISNINGER:

Til toppen