MØTETS OPPBYGNING                                                                                                                            

                                                                                                                          

Møtene inneholder tre ulike deler:                                                                       

 

Fokus er den første delen. Her ønsker vi å legge hverdagen til side og samler oss om et felles fokus. Denne delen skal hjelpe oss å komme i gang og tenke på møtets tema. Her er alle med og vi har åpning, synger, ber og har kollekt sammen med barna før de går ned til kjellerstua.  
Ordet er den delen hvor Gud taler til oss. Det kan være gjennom lesning av bibelen, samtale eller mer tradisjonell andakt. Vi ønsker å være åpne for at Den Hellige Ånd med sitt nærvær kan vise oss sannheten og gi oss visdom om Gud og oss mennesker. 
Respons er den siste delen av møtet. Her kan man etter som man ønsker gi en tilbakemelding etter å ha hørt Guds ord. I denne delen av møtet blir det lovsang og tilbud om forbønn. Du kan også i stillhet legge frem din respons for Gud gjennom ettertanke, bønnelapper og lystenning. 

 

Jesus svarte: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. - Matteus 4,4

 

Til toppen