MØTEKALENDER FOR HØSTEN 2018

 

  • 26. august - Semesteroppstart. Grill og hygge fra kl.1500. Bli med på en enkel samling med fokus på det sosiale.
  • 23. september - Søndagsmøte med Martin Gulbrandsen. Egen samling for barna.
  • 14. oktober - Søndagsmøte med Leif Ørjan Thingbø. Egen samling for barna.
  • 4. november - Søndagsmøte med Kari Helene Haugen. Vi er på Kjærre Misjonshus denne søndagen. 
  • 2. desember - Søndagsmøte med vitnesbyrd og nattverd. Egen samling for barna.

 

  

Møtene starter kl.1700 og avsluttes med felles kveldsmat.

Velkommen til fellesskap på Solbukta!

 

Til toppen